Ruokaasuomesta.fi palvelun hinnoittelu muuttuu

Palvelun uusi hinnoittelu tulee voimaan 1.12.2016. Kuukausimaksu poistuu.

Olemme saaneet palvelussamme mukana olleilta tuottajilta ja kuluttajilta runsaasti kehitysideoita. Vastataksemme kasvavaan tarpeeseen tulemme tekemään palvelumme hinnoitteluun muutoksia, jotka tulevat voimaan 1.12.2016. Muutos ei aiheuta lisäkustannuksia tai toimenpiteitä palvelussamme oleville tuottajille.

Kuukausimaksu poistuu
Ruokaasuomesta.fi palvelun kuukausimaksu on ollut valitusta paketista riippuen 19,90€ tai 39,90€ kuussa. Jotta pystymme palvelemaan paremmin kaikentyyppisten tuottajien tarpeita, poistamme kuukausimaksun. Jatkossa palvelun käytöstä ei siis veloiteta kiinteää kuukausimaksua vaan hinnoittelu perustuu provisioon ja mahdollisesti erikseen tilattaviin lisäpalveluihin.

Maksupalvelun osuus erotetaan ruokaasuomesta.fi palvelun provisiosta
Tulemme jatkossa laajentamaan maksutapavaihtoehtoja palvelussamme. Tämä muutos edellyttää meidän provisiomme erottamista maksupalveluntarjoajan Checkout Finland Oy:n kustannuksista.

Jatkossa ruokaasuomesta.fi palvelun provisio on 5% + alv.
Maksupalvelukustannukset ovat 2,5% + 0,35€/transaktio*.
Nordean maksuissa transaktiomaksu on 0,49€.

Sekä ruokaasuomesta.fi palvelun provisio että maksupalvelukustannukset vähennetään automaattisesti palvelussamme tehdyistä ostoista. Teidän ei siis tarvitse maksaa niitä erikseen. Eri toimijoiden osuudet tullaan erottelemaan kirjanpitoraporteissa.

Alennettu provisio vuoden loppuun
Kiitoksena jo nyt mukana oleville tuottajille haluamme antaa uuteen provisioomme alennuksen vuoden loppuun saakka. Teidän provisionne on vuoden loppuun saakka 4% + alv.

Lisätietoja antaa
Eero Kananen
Toimitusjohtaja
040 5862850
eero@lahipro.fi