Rekisterinpitäjä

Nimi: LähiPro Oy

Osoite: Keskustie 20, 40100 Jyväskylä

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eero Kananen

Keskustie 20, 40100 Jyväskylä

Rekisterin nimi

ruokaasuomesta.fi -käyttäjätietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötiedot kerätään verkkokaupan toimintoja varten, mahdollistamaan ostoskorit, tilaukset ja tilausten toimitukset.

Rekisterin tietosisältö

Tietosisältönä on käyttäjän sähköposti, nimi, sekä mahdollisesti osoite tai osoitteet ja puhelinnumero.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot perustuvat rekisteröityjen itsensä antamiin tietoihin, joten tiedon oikeellisuutta ei voi täysin varmistaa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta käyttäjien henkilötietoja ulkopuolisille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta, pois lukien viranomaispyynnöt.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei tulla siirtämään EU alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriin pääsy rajattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjien salasanat säilytetään salattuina.